Legal notice

If you decide to use doterra products, My Unalome is not responsible for your own use or misuse of these products.

If you suffer from a serious physical or mental illness, we strongly recommend that you contact a doctor before using the oils or supplements.

Our recommendations are based on scientifically researched statements or on personal experiences. We give no guarantee for the disappearance of your complaints and only offer advice to improve your lifestyle.

 

It is always advisable to consult your regular health doctor with complementary health care.

If you use medication, consult with your doctor or you can use complementary health care and never stop taking medication without consulting your doctor.

-

Wanneer je besluit gebruik te maken van de producten van doterra is My Unalome niet verantwoordelijk voor jouw eigen gebruik of misbruik van deze producten.
Als je lijdt aan een serieuze fysieke of psychische aandoening raden wij je dringend aan om contact op te nemen met een arts voordat je gebruik maakt van de oliën of supplementen.

Onze aanbevelingen zijn gebaseerd op reeds wetenschappelijk onderzochte statements of op persoonlijke ervaringen. Wij geven geen garantie voor het verdwijnen van jouw klachten en bieden slechts enkel advies om jouw levensstijl te verbeteren.

 

Het is ten alle tijden raadzaam om bij complementaire gezondheidszorg uw reguliere gezondheidsarts te raadplegen.

Wanneer u medicijnen gebruikt overleg met uw arts of u gebruik kunt maken van complementaire gezondheidszorg en stop nooit zonder overleg met uw arts met medicijnen.